הסכם הצטרפות לתוכנית

הסכם זה תקף לכל התוכניות שלנו

המסלולוים שלנו

הנה פירוט עיקרי המסלולים והתוכניות:

 • Monster VIP

  127

  ₪ או יותר / לחודש

  מונסטר וי.אי.פי. הינו מנוי מסלול ייחודי שיקח את המומחיות שלך מכל מצב – לעסק אמיתי עם לצמיחה שרק הולכת וגדלה. נעשה זאת יחד עם קורסים מדוייקים בלייב מבלי להסתבך עם שיווק שמרגיש מנותק, מסובך או לשבור את קופת החיסכון הקטנה שלך!

  • גישה לתכנים בלעדיים בקהילת פינק מונסטר
  • גישה לתכנים בלעדיים באתר המנויים הייעודי שלנו
  • גישה לתכנים לייב בלעדיים בזום
  • תמיכה בקהילה ובמפגשי לייב בלעדיים
  • מחיר הרשמה ״שמור״ כל עוד המנוי פעיל
 • framepro.io

  878

  ₪ או יותר / לחודש

  הרולס רויס של כל המערכות. פריימפרו הינה מערכת אחת מיוחדת במינה שתעזור לך להפוך את המומחיות שלך לעסק מנצח במהירות, בלי להיות קופירייטר, טכנולוג מדופלם או לזכות מחר בלוטו…

  • Monster VIP כלול כבר בפנים
  • אתר מתקדם ליצירת לידים ומכירות
  • מערכת אוטמטית ליצירת תוכן
  • מערכת דיוור מתקדמת עם כל האוטמציות כבר בפנים
  • ניתן להוסיף אתר קורסים ייעודי, מערכת ווטסאפ ועוד
  • תמיכה תכנית והדרכה אישית בוידאו או דרך המערכת ע״י צוות סימפלי
  • המערכות והשירות ניתנים רק על בסיס שכירות חודשית – Software as a service
 • Codex

  39,780

  ₪ או יותר / 6 חודשים

  תוכנית ליווי אישית שבאמת מלווה אותך מקרוב בכל שלב, צעד ופעולה עם מישהו שיש לו את הכישורים, הידע, הניסיון והכי חשוב – שעשה זאת בעצמו!

  • ליווי אישי עם ערן או מי מטעמו לשישה חודשים מלאים
  • ניתן לבחור בין 2 מסלוים (תלוי בזמינות המסלול)
  • כל השיחות בוידאו ומוקלטות
  • ניתן להמשיך את הליווי עם ריטיינר חודשי במחיר מופחת
  • ניתן לקבל מערכת פריימפו לתקופת הליווי (והריטיינר) עם תמיכה טכנית מלאה – ללא עלות (לאחר מכן ניתן להמשיך בתשלום חודשי)
  • מנוי Monster VIP כלול כבר בפנים

תנאי ההסכם

1. מבוא

1.1 הסכם זה מפרט את תנאי ההצטרפות לתוכנית שמנוהלת ומופעלת על ידי מלטה אחזקות (2010) בע”מ, ח.פ. 514513407 (“החברה“). באישורך, “המשתתף“, את ההסכם הזה וכתנאי להשתתפותך בתוכנית הנך מאשר את כל האמור בהסכם זה.

1.2 הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים, ואין בו משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהם.

2. הצהרות והתחייבויות המשתתף

2.1 המשתתף מאשר כי הוא נרשם לתוכנית לאחר שקיבל מידע הנוגע לתכנים שיועברו בתוכנית ולסוג התוכנית, וכי החלטתו התקבלה לאחר שבחן כי התוכנית מתאימה לצרכיו ומטרותיו. עם זאת יובהר כי החברה תהיה רשאית לשנות את תכני התוכנית מעת לעת ואת אופן העברת התוכנית בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לצרכיה.

2.2 המשתתף מאשר כי ידוע לו כי החברה אינה מתחייבת כי ההשתתפות בתוכנית והשימוש בכלים ו/או בידע שרכש בתוכנית יגרמו לו להצליח בהתאם לציפיותיו ו/או יביא את העסק שלו לרווחיות ו/או הכנסות כלשהן, והצלחתה תלויה במדדים שאינם בהכרח תלויים בהחברה לרבות, אך לא רק, יכולת למידה עצמית, התמודדות עם לקויות למידה, עמידה ביעדים שיוגדרו לו על ידי החברה, סיוע בנותני שירות מקצועיים ועוד.

2.3 המשתתף מצהיר כי ווידא כי ברשותו כל הכלים, התוכנות והעזרים לצורך השתתפות בתוכנית לרבות חיבור לאינטרנט מהיר ותקין וכי הוא בעל הבנה בשימוש בתוכנות אלה שהינו הכרחי על מנת שיוכל להשתתף בתוכנית בצורה אופטימאלית. החברה לא תהא אחראית לבעיות טכניות שיהיו במהלך העברת התוכנית שמקורן בתקלה בציוד של המשתתף לרבות, אך לא רק, בעיות בחיבור לאינטרנט של המשתתף, והמשתתף לא יהיה זכאי להחזר כספי במקרה של תקלות כאמור. המשתתף מתבקש לפנות להחברה בכתב בכל בעיה ו/או שאלה בנושא שימוש כמפורט לעיל.

3. התמורה

3.1 תמורת ההשתתפות בתוכנית המשתתף ישלם להחברה את הסכומים המפורטים בקישור באתר של החברה. יובהר כי החברה תהא רשאית, מעת לעת, להציע הנחות ו/או הטבות למחיר התוכנית ותהיה רשאית לשנות את מחיר התוכנית מעת לעת לפי שיקול דעתה.

3.2 ככל והמשתתף ירצה לעבור למסלול ליווי אחר שהינו יקר יותר מהמסלול שנבחר במקור אזי המשתתף יידרש להשלים את ההפרש בין המסלול שבחר במקור למסלול היקר יותר שבחר לאחר החתימה על הסכם זה. עם זאת יובהר כי במקרה הפוך המשתתף לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

3.3 יודגש כי כל שירות שאינו נכלל במסגרת התוכנית (למשל פגישות פרטניות או שירותים נוספים) יהיה כרוך בתשלום נוסף. כמו כן המשתתף מצהיר ומבין כי ייתכן ולצורך הצלחת התכנית הוא יידרש לשאת בעלויות כלשהן אשר חיוניות להגדלת סיכויי ההצלחה בתוכנית (למשל, אך לא רק, הקמת אתר אינטרנט, תפעול דפים עסקיים ברשתות חברתיות ועוד); וכי כל התקשרות בנושא הזה תהיה עם צדדים שלישיים שאינם מטעם החברה ו/או אינם קשורים לחברה, והאחריות להתקשרויות כאמור תהיה על המשתתף בלבד.

4. מדיניות ביטולים

4.1 לאור העובדה כי מדובר בתוכנית המיועד לבעלי עסקים עבור שימוש עסקי אזי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 לרבות סעיפים הנוגעים לתנאי ביטול עסקה אינם חלים על עסקה זו, והכל בכפוף להוראות הדין ומדיניות הביטולים המפורטת בהסכם זה. על כן המשתתף מתבקש לוודא, טרם הצטרפותו לתוכנית, כי התוכנית אכן תואמת את צרכיו, והשתתפות בתוכנית מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתתף לתנאים כאמור.

4.2 יובהר למען הסר ספק כי לא תהיה זכאי להחזר כספי כלשהו לאחר הצטרפותך לתוכנית ואין אפשרות לביטול העסקה.

5. איסור שימוש בתכני התוכנית לצורך מסחרי; גישה לתכנים בלעדיים; חסימת משתתף; דיוור ישיר

5.1 יובהר כי כל תכני התוכנית מוגנים בזכויות יוצרים והינם בבעלותה הבלעדית של החברה. על כן השימוש בתכני התוכנית הינו לשימוש אישי ולצרכי לימוד בלבד וחל איסור על שימוש מסחרי בתכני התוכנית לרבות, אך לא רק, הפצה, העתקה, שכפול ו/או שימוש בתכני התוכנית לצרכי העברת תוכנית מתחרה ו/או לכל צורך עסקי אחר. ויודגש – החברה מעניקה למשתתף רישיון שימוש אישי בלבד בתכני התוכנית ולא את הזכויות בתכני התוכנית כפי שהם.

5.2 המשתתף עשוי לקבל גישה לתכנים בלעדיים מטעם החברה לרבות הרצאות בלייב, תכנים מוקלטים מראש וקבוצות ייעודיות (למשל באמצעות SKOOL), הכל כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת. יצוין כי מדובר בתכנים סגורים שבבעלות החברה אשר הגישה אליהם תהיה אך ורק למשתתפים בתוכנית, וחל איסור להעתיק ו/או להעביר את התכנים בקבוצה לכל צד שלישי ללא אישורה של החברה מראש ובכתב. יובהר כי הגישה לתכני התוכנית וכל השתתפות בתוכנית הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, וכי החברה תהיה רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה להחליט על סיום גישתו של משתתף לתכנים מסוימים ו/או לקבוצות ייעודיות.

5.3 החברה תהא רשאית לחסום גישה של משתתף אשר מפר את ההסכם הזה ו/או את נהלי התוכנית ו/או פועל באופן שלדעת החברה אינו מאפשר להמשיך את השתתפותו, זאת מבלי שהמשתתף יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו במקרה כאמור.

5.4 בהרשמתו לתוכנית המשתתף מאשר להחברה לפנות אליו ולשלוח לו דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. כמו כן המשתתף מאשר בזאת להחברה להשתמש בשמו ו/או תמונתו ו/או דמותו ו/או בקולו לצרכיה הפרסומיים והשיווקיים של החברה, וזאת למעט אם ציין אחרת במפורש ובכתב בפני החברה כי אינו מעוניין בפרסום כאמור.

6. פרטיות

6.1 החברה אוספת על המשתתף נתונים שנמסרו ידו ובהם כתובות דוא”ל, שמות ומספרי טלפון; ובנוסף החברה עשויה לשמור נתונים סטטיסטיים שונים שאינם מזהים את המשתמש באופן אישי, ואם הצטרפותו לתוכנית המשתתף מאשר להחברה את השימוש האמור.

6.2 על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של החברה. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות להחברה בבקשה לתקן ו/או לעדכן את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.

7. שונות

7.1 הסכם זה כולל את כל המסוכם בין הצדדים וגובר על כל הסכם, סיכום, התכתבויות או הסכמות למיניהן בין הצדדים בנושאים המוסדרים בו. כל הבטחה, התחייבות, הסכמה, זיכרון דברים או מצג או התנהגות בעבר, שנעשו בין הצדדים, אם נעשו קודם לחתימת ההסכם, בין בכתב ובין בעל פה, הנם בטלים ומבוטלים בזה, ואין לעשות בהם כל שימוש כנגד החברה.

7.2 הסכם זה יהא כפוף להוראות הדין הישראלי. לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הקשורה בהסכם זה.